Úvod  |  Oběžníky  |  Dokumenty  |  Kontakty

 
 

 

    

Kremličkova 935 – 936 , Kolín II.
Akce : výměna oken , meziokenních vložek a prosklených stěn vstupů
Realizace : 2005,2006
Realizační firma : SAMAT Jiřetín pod Jedlovou s.r.o.
Finanční náklad akce :2.262.000,-Kč
Tvorba DZO na 1m2 plochy bytu 21,- Kč