Úvod  |  Oběžníky  |  Dokumenty  |  Kontakty

 
 

 

    

Radimského 941 - 942 , Kolín II.
Akce: výměna oken a meziokenních vložek - západní strana domu
Realizace : září 2005
Realizační firma : SAMAT s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou
Finanční náklad akce : 1.900.000,-Kč
Tvorba DZO na 1m2 plochy bytu 25,- Kč.