Úvod  |  Informační deska  Oběžníky  |  Dokumenty  |  Kontakty

 
   

 

   
    
A01 Stanovy Stavebního bytového družstva 18.11.2021 377 kB
A17 Poptávkové řízení na zpracování dokumentace, provedení investic, oprav, rekonstrukcí a modernizací a dodání služeb a zakoupení věcí a práv 01.02.2007 53 kB
A19 Směrnice na oběh zápisů ze schůzí výborů samospráv a členských schůzí samospráv01.07.2001125 kB
A21 Příloha ke smlouvě o převodu členských práv a povinností20.06.2003162 kB
A21a Informace pro vlastníky bytů ve správě SBD Kolín a jejich právní nástupce při převodech vlastnických bytů  20.01.2004156 kB
A Etický kodex 17.01.200747 kB
B06a Povinnosti výboru samosprávy (placeného správce)20.06.2003122 kB
E01 Směrnice pro užívání družstevní prádelny, popř. žehlírny12.06.1997128 kB
E03 Směrnice pro povolování čerpání dlouhodobé zálohy pod nulovou hranici a pro úvěry 24.05.200740 kB
F01 Směrnice pro účtování poplatků 23.05.2020630 kB
  
  
  
  Žádanka oprav 19.10.201718 kB
Objednávka oprav SVJ 17.05.2019 47 kB
Žádost o povolení stavebních úprav v bytě
  - družstevní byt, kde nevzniklo SVJ
30.07.2021 46 kB
  - družstevní byt, kde vzniklo SVJ 30.07.2021 46 kB
  - byt ve vlastnictví, kde nevzniklo SVJ 30.07.2021

46 kB

  - byt ve vlastnictví, kde vzniklo SVJ 30.07.2021

46 kB

Dohoda o provedení práce  25.11.2020

59 kB

Dohoda o provedení práce SVJ 25.11.2020

17 kB

Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob 25.11.2020

276 kB

Pronájem bytu 14.08.2013

84 kB

Společenství spoluvlastníci - zastupování 11.08.2016

13 kB

Společenství zastupovaní manželé 11.08.2016

13 kB

Plná moc - členové družstva 11.03.2020  
Plná moc - vlastníci 11.03.2020  
Hlášení pojistné události Samospráva - SVJD 15.07.2020 27 kB
Hlášení pojistné události Člen SBD – vlastník 15.07.2020 28 kB