předseda představenstva SBD Kolín Ing. Jiříkovská Simona 321 338 011 jirikovskasbdkolin.cz 606 370 459
předseda kontrolní komise SBD Kolín Schneider Jiří   jschneiderrentelfacility.cz 724 062 057
ekonomický náměstek Bohatá Gabriela 321 338 055 bohatasbdkolin.cz 721 357 180
technický náměstek Ježek Jan, DiS. 321 338 043 jezeksbdkolin.cz 737 911 366
       
technický úsek        
profese referent telefon          e-mail  
deratizace Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
elektroinstalatérské práce Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
instalatérské práce Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz 774 418 150
klempířské práce Ježek Jan, DiS. 321 338 043 jezeksbdkolin.cz  
kominické práce Ježek Jan, DiS. 321 338 043 jezeksbdkolin.cz  
malířské a natěračské práce Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz  
pojistné události Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz  
pozemky - evidence Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
prohlídky elektro v bytech Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
prohlídky plynových rozvodů v bytech Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz  
převod bytů do vlastnictví Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
revize elektro Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
revize hasících přístrojů,
požární prohlídky objektů
Ježek Jan, DiS. 321 338 043 jezeksbdkolin.cz 737 911 366
revize hromosvodů a tlakových nádob Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
revize kotelen na pevná paliva Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
revize plynu a plynové  kotelny Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz  
sklenářské práce Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz  
spotřeba el.energie - společné prostory  Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
spotřeba TUV, RTN byty, rozúčtování TUV a ÚT Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz 721 486 930
STA Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz  
stavební úpravy v bytech Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
střechy Ježek Jan, DiS. 321 338 043 jezeksbdkolin.cz  
studny - desinfekce, rozbory vody Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz  
svoz TDO, zajištění úklidových prací Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz  
topenářské práce Richter Martin 321 338 043 richtersbdkolin.cz 774 418 150
truhlářské práce Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz  
úprava zeleně Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
vodoměry bytové mechanické - evidence,
spotřeba SV a TV v bytech
Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz  
výměny oken Ježek Jan, DiS. 321 338 043 jezeksbdkolin.cz 737 911 366
výtahy Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz  
vyvážení jímek a septiků, ČOV Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz  
zednické práce Ježek Jan, DiS. 321 338 041 jezeksbdkolin.cz 737 911 366
         
revize tlakových nádob Pecina Pavel 321 721 156 pecinasbdkolin.cz  
rozúčtování TUV a ÚT Chromiaková Manon 321 721 156 chromiakovasbdkolin.cz  
         
spotřeba SV, hl. vodoměry Baťová Lenka 321 338 067 batovasbdkolin.cz  
technický náměstek Ježek Jan Dis. 321 338 043
737 911 366
jezeksbdkolin.cz  
         
zámečnické práce Pecina Pavel 321 721 156 pecinasbdkolin.cz  
zařizovací předměty Chromiaková Manon 321 721 156 chromiakovasbdkolin.cz  
         
ekonomický úsek        
bankovní platby SBD Chuchvalcová Jana 321 338 054 chuchvalcovasbdkolin.cz  
členské a bytové záležitosti, členské podíly Stránská Lucie 321 338 072 stranskasbdkolin.cz  
dlouhodobé zálohy na opravy Jiříkovská Simona ing. 321 338 011 jirikovskasbdkolin.cz 606 370 459
dohody o provedení práce SBD a SVJ Jiříkovská Simona ing. 321 338 011 jirikovskasbdkolin.cz 606 370 459
inventury Zikmundová Eva 321 338 038 zikmundovasbdkolin.cz  
nájemné  samosprávy a společenství vlastníků Stránská Lucie 321 338 072 stranskasbdkolin.cz  
fakturace - nebytové prostory družstevní Kasanová Lucie 321 338 039 kasanovasbdkolin.cz  
fakturace - nebytové prostory SVJ Zikmundová Eva 321 338 038 novakovasbdkolin.cz  
spotřeba SV, hl. vodoměry Baťová Lenka 321 338 067 batovasbdkolin.cz  
účetnictví samospráv - dotazy Chuchvalcová Jana 321 338 054 chuchvalcovasbdkolin.cz  
účetnictví společenství vlastníků Bohatá Gabriela 321 338 055 bohatasbdkolin.cz 721 357 180
účetnictví společenství vlastníků Chuchvalcová Jana 321 338 054 chuchvalcovasbdkolin.cz  
účetnictví společenství vlastníků Baťová Lenka 321 338 067 batovasbdkolin.cz  
účetnictví společenství vlastníků Ing. Jiříkovská Simona 321 338 011 jirikovskasbdkolin.cz  
účetnictví společenství vlastníků Zikmundová Eva 321 338 038 novakovasbdkolin.cz  
účetnictví společenství vlastníků Kasanová Lucie 321 338 039 kasanovasbdkolin.cz  
účetnictví společenství vlastníků Stránská Lucie 321 338 072 stranskasbdkolin.cz  
účtování daňových dokladů Chuchvalcová Jana 321 338 054 chuchvalcovasbdkolin.cz  
účetnictví výpisů z banky SBD Chuchvalcová Jana 321 338 054 chuchvalcovasbdkolin.cz  
vyúčtování Kšírlová Iveta 321 338 074 ksirlovasbdkolin.cz  
žaloby dlužných částek Bohatá Gabriela 321 338 055 bohatasbdkolin.cz 721 357 180
sekretářka Petrová Milena 321 338 010 petrovasbdkolin.cz